БЪЛГАРСКИ КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ  "Дом Витгенщайн"
BULGARISCHES KULTURINSTITUT

HAUS WITTGENSTEIN

© Haus Wittgenstein 2014 Уважаеми дами и господа, скъпи приятели! Добре дошли на страницата на Българския културен институт „Дом Витгенщайн”! Българският културен институт „Дом Витгенщайн” е средище за общуване между българската, австрийската и останалите култури в Европа и света. Той е разширена културна служба към посолството на Република България в Австрия. Началото си води от 1975 г., когато българското правителство закупува сградата - уникална архитектурна забележителност в миналото и днес. За изминалите близо 40 години неизменна цел на БКИ „Дом Витгенщайн” е била във възможно най-разгърнат обхват да се представи българската култура с нейното богато многовековно наследство. И днес една от важните задачи е да се следва тази традиция. Тъй като още в своята закваска българската култура е със заявена воля за толерантност и сътрудничество (траки, прабългари, славяни и др.) тя независимо от повратностите на времето е била един от най-мощните посланически лостове. Всеки месец в Дом Витгенщайн се срещат и представят най-новите си постижения художници, театрали, музиканти, учени, майстори на словото, изтъкнати интелектуалци и общественици. В наситената програма на Културния институт всеки може да припознае своето вдъхновение и своята любов и в зависимост от приоритетния си интерес да влезе в досег с високите творби и резултати на областите от българската култура, които го вълнуват. Нашата страница ще дава възможно най-богатата информация за минали и предстоящи изяви, за отзвука сред посетители и техните приятели, ще се стреми да бъде „културната врата” на България в Австрия и ще я държи широко отворена. БКИ „Дом Витгенщайн” ще е от своя страна „портала” към българската култура от древността до наши дни. Заповядайте на „Паркгасе” 18!

 

 

Дом Витгенщайн - паметник на културата

NEWS